რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური
1993 1995
1993
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება გორის რაიონის ქურთისა და ერედვის თემების შექმნის შესახებ. დებულება, 1993 წლის 18 მაისი.         
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება ქარელის რაიონის თიღვის თემის შექმნისა და თიღვის თემის გამგეობის დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ. დებულება, 1993 წლის 13 აგვისტო.         
ედუარდ შევარდნაძის განცხადება, 1993 წლის 1 ოქტომბერი.         
1995
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება № 55 შიდა ქართლის მხარეში საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის სახელმწიფო რწმუნებულის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ, 1995 წლის 6 მარტი.         
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის ბრძანებულება № 70 მცხეთა–მთიანეთის მხარეში საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის სახელმწიფო რწმუნებულის შესახებ დებულების დამტკიცების შესახებ, 1995 წლის 19 მარტი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300