რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს სსრ რევოლუციური კომიტეტი (რევკომი)
1921 1922
1921
საქართველოს სსრ რევოლუციური კომიტეტის ბრძანება მთელი ძალაუფლების ხელში აღების შესახებ, 1921 წლის 26 თებერვალი.         
დეკრეტი საქართველოს საბჭ. სოც. რესპ. რევოლუციონური კომიტეტის ხელისუფლების ორგანიზაციის შესახებ, 1921 წლის 21 აპრილი.         
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის რევოლუციური კომიტეტის დეკლარაცია აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1921 წლის 21 მაისი.         
დებულება საქართველოს ს. ს. რესპუბლიკის სახალხო სასამართლოსი, 1921 წლის 30 ივლისი.         
რკპ (ბ) აფხაზეთის ორგბიუროს, რევკომის და პასუხისმგებელ მუშაკთა ერთობლივი სხდომის დადგენილებიდან აფხაზეთის სსრ–ის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1921 წლის 15 ოქტომბერი.         
დეკრეტი № 79 საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის რევოლუციური კომიტეტისა საზღვაო ტრანსპორტის მმართველობის საქართველოს რევოლუციონური კომიტეტისადმი უშუალოდ დაქვემდებარებისა და საქართველოს და აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის საზღვაო ტრანსპორტთა გაერთიანების შესახებ, 1921 წლის 18 ნოემბერი.         
1922
დადგენილება საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის რევოლუციონური კომიტეტისა ხელისუფლების ორგანოთა ურთიერთობრივი დამოკიდებულების შესახებ, 1922 წლის 10 იანვარი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29297