რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   საქართველოს ეროვნული საბჭო. საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი
1918 1919
1918
ამონაწერი საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის ოქმიდან № 30, 1918 წლის 9 თებერვალი.         
ამონაწერი საქართველოს ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომის ჟურნალიდან, 1918 წლის 9 თებერვალი.         
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, 1918 წლის 26 მაისი.         
კანონი საგუბერნიო საგლეხო საქმეთა საკრებულოების და მომრიგებელ შუამავალთა ინსტიტუტის გაუქმებისა, 1918 წლის 9 ივლისი.         
კანონი საგუბერნიო, საქალაქო და სამაზრო ადმინისტრაციის შტატისა, 1918 წლის 2 აგვისტო.         
ძირითადი დებულება საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო ბეგარისა და მუდმივი ჯარის შევსებისა, 1918 წლის 20 აგვისტო.         
კანონი საბაჟო დაწესებულებათა მოწყობისა, 1918 წლის 30 აგვისტო.         
კანონი ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლობისა საქართველოს ეროვნულ საბჭოში, 1918 წლის 13 სექტემბერი.         
კანონი სამასწავლებლო ინსტიტუტის და სემინარების გაეროვნებისა, 1918 წლის 13 სექტემბერი.         
დებულება რესპუბლიკის დროებითი საგანგებო სასამართლოსი, 1918 წლის 20 სექტემბერი.         
კანონი მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტისა, 1918 წლის 24 სექტემბერი.         
კანონი საქართველოს სახელმწიფო ენისა, 1918 წლის 1 ოქტომბერი.         
1919
დებულება ნაფიც–მსაჯულთა სასამართლოსი, 1919 წლის 17 იანვარი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29300