af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis ka­no­ni af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis axa­li sa­xel­m­wi­fo sim­bo­li­kis Sesaxeb

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

1. dam­t­kic­des af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis axa­li sa­xel­m­wi­fo ger­bi­sa da sa­xel­m­wi­fo dro­Sis ga­mo­sa­xu­le­ba da aR­we­ri­lo­ba (Tan er­T­vis).

2. af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos pre­zi­di­um­ma Se­i­mu­Sa­os da mi­i­Ros af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo ger­bi­sa da dro­Sis de­bu­le­ba.

3. af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis mTav­ro­bam ga­mos­ces af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis sa­xel­m­wi­fo ger­bi­sa da sa­xel­m­wi­fo dro­Sis de­bu­le­bis ga­mo­ye­ne­bis we­se­bi.

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 23 iv­li­si.

(ga­ze­Ti «Республика Абхазия», 138, 1992 wlis 28 iv­li­si. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)