sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis dad­ge­ni­le­ba sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis wev­r­Ta uf­le­ba­mo­si­­le­bis cno­bis Se­sa­xeb

ga­­ni­xi­la ra sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis dro­e­bi­Ti sa­man­da­to ko­mi­si­is war­d­gi­ne­ba, sa­qar­T­ve­los par­la­men­ti ad­gens:

1. cno­bil iq­nes 1995 wlis 5 da 19 noembers ar­Ce­u­li sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis 211 wev­ris uf­­le­ba­mo­si­le­ba.

2. da­das­tur­des sa­qar­T­ve­los par­la­men­tis 1992 wlis ar­Cev­ne­bis Se­de­gad af­xa­ze­Ti­dan ar­Ce­u­li par­la­men­tis 12 wev­ris uf­le­ba­mo­si­le­ba.

(...)

sa­qar­T­ve­los cen­t­ra­lu­ri sa­ar­Cev­no ko­mi­si­is Tav­m­j­do­ma­re iva­ne ki­Ru­ra­Ze.

1995 wlis 25 no­em­be­ri.

(ga­ze­Ti “sa­qar­T­ve­los res­pub­li­ka~, # 177, 1995 wlis 30 no­em­be­ri)