af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos dad­ge­ni­le­ba af­xa­ze­Tis res­pub­li­ka­sa da sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kas So­ris xel­Sek­ru­le­bis pro­eq­tis Se­sa­xeb

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wo ad­gens:

af­xa­ze­Tis res­pub­li­ka­sa da sa­qar­T­ve­los res­pub­li­kas So­ris Zi­ri­Tad ur­Ti­er­To­ba­Ta Se­sa­xeb xel­Sek­ru­le­bis pro­eq­ti ga­da­e­ces da­sa­mu­Sa­veb­lad af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos ko­mi­si­as.

af­xa­ze­Tis res­pub­li­kis uze­na­e­si sab­Wos Tav­m­j­do­ma­re v. ar­Zin­ba.

1992 wlis 23 iv­li­si.

(ga­ze­Ti «Республика Абхазия», № 138, 1992 wlis 28 iv­li­si. sa­ku­Ta­ri Tar­g­ma­ni)