რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭო. აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო
1989 1991 1992
1989
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მთელ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესის შემოღების შესახებ, 1989 წლის 18 ივლისი.         
1991
განცხადება, 1991 წლის 7 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 16 ივლისი.         
1992
აფხაზეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს დადგენილება № 46, 1992 წლის 24 მარტი.         
აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება 1965–1974 წლებში დაბადებულ მოქალაქეთა 1992 წლის აპრილ–ივნისში სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1992 წლის 30 აპრილი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28258