რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: რუსეთის (რსფსრ, რფ) და მისი სუბიექტების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭო. ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი
1990 1991 1992 1993 1994 2005
1990
ჩრდილოეთ ოსეთის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1990 წლის 28 დეკემბერი.         
1991
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოსა და ვლადიკავკაზის სახალხო დეპუტატთა საქალაქო ერთობლივი საგანგებო სესიის დადგენილება, 1991 წლის 10 იანვარი.         
საქართველოს პრეზიდენტს ზ. კ. გამსახურდიას, 1991 წლის 13 აგვისტო.         
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოდან ლტოლვილებისათვის დახმარების გაწევის უპირველესი ზომების შესახებ, 1991 წლის 13 სექტემბერი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოსადმი სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საოლქო საბჭოს სესიის მიმართვის შესახებ, 1991 წლის 22 ოქტომბერი.         
მიმართვა, 1991 წლის 22 ოქტომბერი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უმაღლესი საბჭოს მიმართვა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს, 1991 წლის 12 ნოემბერი.         
1992
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს საგანგებო სესიის დადგენილება, 1992 წლის 21 მაისი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ერთობლივი სხდომის დადგენილება, 1992 წლის 8 ივნისი.         
მიმართვა სოხუმის შეხვედრის მონაწილეებს, 1992 წლის 13 ოქტომბერი.         
1993
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება ჩრდილოეთ ოსეთის დეპუტატებისადმი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვის შესახებ, 1993 წლის 13 იანვარი.         
ჩრდილოეთ ოსეთის სსრ უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ცნობის შესახებ, 1993 წლის 6 მარტი.         
1994
ჩრდილოეთ ოსეთის –ალანიის რესპუბლიკის კონსტიტუციიდან, 1994 წლის 12 ნოემბერი.         
2005
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ე. კოკოითისა და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა–ალანიას მეთაურის თ. მამსუროვის ერთობლივი განცხადება, 2005 წლის 18 სექტემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28226