რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზთა სახალხო საბჭო
1918
1918
აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან ურთიერთობის საკითხზე მოლაპარაკებების წარმოების შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი.         
აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება ამიერკავკასიის სეიმის დაშლის სალიკვიდაციო კომისიაში მისი წარმომადგენლების მონაწილეობის შესახებ, 1918 წლის 2 ივნისი.         
აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სოჭისა და ტუაფსეს ოლქების დაკავების აუცილებლობის შესახებ, 1918 წლის 24 ივნისი.         
აფხაზთა სახალხო საბჭოს № 53 სხდომის ოქმიდან–აფხაზეთში ქართული ჯარების ყოფნის აუცილებლობის და მათი შტაბის მიმართ ნდობის შესახებ, 1918 წლის 17 ივლისი.         
აფხაზთა სახალხო საბჭოს № 58 სხდომის ოქმიდან– საქართველოს და აფხაზეთს შორის ურთიერთობების შესახებ, 1918 წლის 25 ივლისი.         
ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს სხდომის ოქმიდან, 1918 წლის 28 ივლისი.         
აფხაზთა სახალხო საბჭოს დადგენილება სამთავრობო დაწესებულებათა ნაციონალიზაციის საკითხზე, 1918 წლის 3 აგვისტო.         
ამონაწერი აფხაზთა სახალხო საბჭოს 1918 წლის 20 ოქტომბრის სხდომის ოქმიდან         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28259