რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სსრ კავშირის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭო. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭო
1977 1988 1989 1990 1991
1977
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1977 წლის 7 ოქტომბერი.         
1988
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) ცვლილებათა და დამატებათა შესახებ, 1988 წლის 1 დეკემბერი.         
1989
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიურ საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, 1989 წლის 17 ივლისი.         
1990
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირიდან მოკავშირე რესპუბლიკების გასვლასთან დაკავშირებულ საკითხთა გადაწყვეტის წესის შესახებ, 1990 წლის 3 აპრილი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის, მოკავშირე და ავტონომიური რესპუბლიკების ეკონომიკური ურთიერთობის საფუძვლების შესახებ, 1990 წლის 10 აპრილი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კანონი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის და ფედერაციის სუბიექტებს შორის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ, 1990 წლის 26 აპრილი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება კონსულტაციების მიმდინარეობისა და ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების კონცეფციის შემუშავების შესახებ, 1990 წლის 1 ოქტომბერი.         
სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების ზოგადი კონცეფციისა და მისი დადების შემოთავაზებული წესის შესახებ, 1990 წლის 3 დეკემბერი.         
1991
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის შენარჩუნების საკითხზე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის რეფერენდუმის ორგანიზაციისა და მოწყობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 1991 წლის 16 იანვარი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არსებული მდგომარეობისა რეგიონში ვითარების სტაბილიზაციის ღონისძიებათა შესახებ, 1991 წლის 20 თებერვალი.         
ხელშეკრულება სუვერენულ რესპუბლიკებს შორის კავშირის შესახებ, 1991 წლის 6 მარტი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება 1991 წლის 17 მარტის რეფერენდუმის შედეგების შესახებ, 1991 წლის 21 მარტი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში მდგომარეობის შესახებ, 1991 წლის 1 აპრილი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთში და მის გარშემო ვითარების ნორმალიზაციის წინადადებათა შესახებ, 1991 წლის 24 აპრილი.         
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის უზენაესი საბჭოს დადგენილება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის პრეზიდენტის 1991 წლის 7 იანვრის ბრძანებულებისა და სსრკ უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 1 აპრილის დადგენილების შესრულების შესახებ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საოლქო, საქალაქო, რაიონული, სადაბო და სასოფლო საბჭოების დეპუტატთა კრების 1991 წლის 4 მაისის დადგენილების თაობაზე, 1991 წლის 12 მაისი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
28231