რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო.
1990 1991 1992 1993
1990
დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო სუვერენიტეტის შესახებ, 1990 წლის 20 სექტემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა 15(1) სესიის გადაწყვეტილება აფხაზი ძმებისადმი 1989 წლის 6 მაისის წერილის ავტორთა დაგმობის თაობაზე წერილის შესახებ, 1990 წლის 16 ოქტომბერი         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 15(1) სესიის გადაწყვეტილება სსრ კავშირში საკუთრების შესახებ სსრ კავშირის კანონის თაობაზე, 1990 წლის 16 ოქტომბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 15 (1) სესიის გადაწყვეტილება საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1990 წლის 21 სექტემბრის დადგენილების თაობაზე, 1990 წლის 16 ოქტომბერი         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 15 (1) სესიის გადაწყვეტილება საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს არჩევნებისადმი დამოკიდებულების შესახებ, 1990 წლის 16 ოქტომბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე–16(2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკისათვის საბჭოთა რესპუბლიკის დარქმევის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე–16(2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე–16(2) სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს დროებითი აღმასკომის სახელწოდების შეცვლის შესახებ, 1990 წლის 28 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს მე–16(2) სესიის გადაწყვეტილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1990 წლის 22 ნოემბრის დადგენილებისადმი დამოკიდებულების თაობაზე, 1990 წლის 28 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოს 16(2) სესიის გადაწყვეტილება ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების პროექტის შესახებ, წინადადებები და შენიშვნები. 1990 წლის 28 ნოემბერი. ***         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სესიის გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე სსრკ კონსტიტუციის (ძირითადი კანონი) მოქმედების შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის საბჭოთა რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთს შორის საზღვრების დელიმიტაციის იურიდიული უსაფუძვლობის შესახებ, 1990 წლის 13 დეკემბერი.         
გადაწყვეტილება, 1990 წლის 13 დეკემბერი.         
1991
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის რესპუბლიკური გვარდიისა და თავდაცვის კომიტეტის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 21 დეკემბერი.         
დეკლარაცია სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის შესახებ, 1991 წლის 21 დეკემბერი.         
1992
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საერთო–სახალხო კენჭისყრის (რეფერენდუმის) ჩატარების შესახებ, 1992 წლის 3 იანვარი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა VI ყრილობას, 1992 წლის 30 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, ჩრდილოეთ ოსეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო სასამართლოს, 1992 წლის 10 მაისი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტი, 1992 წლის 29 მაისი.         
მემორანდუმი სამხრეთ ოსეთის საზღვრების შესახებ, 1992 წლის 31 აგვისტო.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა VII ყრილობისადმი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პოლიტიკური სტატუსის გადაწყვეტის შესახებ, 1992 წლის 17 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1992 წლის 19 ნოემბერი.         
სამხრეთ ოსეთის უზენაესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უზენაესი საბჭოსადმი, რუსეთის ფედერაციის სახალხო დეპუტატთა ყრილობისადმი, 1992 წლის 19 ნოემბერი.         
1993
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბ. ნ. ელცინს, 1993 წლის 11 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიმართვა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთს შორის საზღვრის დადგენის შეუძლებლობის შესახებ, 1993 წლის 12 მარტი.         
სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის კონსტიტუცია (ძირითადი კანონი), 1993 წლის 2 ნოემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415