რეგიონალიზმის
კვლევის ინსტიტუტი
www.rrc.ge
  • Smiley face
  • საქართველო
    რეგიონალური კონფლიქტები (სამხრეთ ოსეთი, აფხაზეთი)
    დოკუმენტებში. წინაისტორია და თანამედროვეობა
    1917 – 2011
  • Smiley face

Eng  Rus  
ყურადღება: ქართული ტექსტების წასაკითხავად აუცილებელია ქართული შრიფტის ჩამოტვირთვა!

დოკუმენტები

         :: აფხაზეთის ხელისუფლების ორგანოების სამართლებრივი აქტები   >>  
   >>   აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი. აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი
1989 1990 1991 1992 1993
1989
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. სოხუმში თსუ–ს ფილიალის შექმნის უკანონო ცდების მიზეზით აფხაზეთის ასსრ–ის ეროვნებათშორისი ურთიერთობის არსებითი გამწვავების შესახებ, 1989 წლის 15 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ ქალაქებში სოხუმში, ოჩამჩირეში და გულრიფშის რაიონში კომენდანტის საათის დაცვით საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ, 1989 წლის 16 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მთელ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესის შემოღების შესახებ, 1989 წლის 18 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ავტონომიურ რესპუბლიკაში ერთაშორისი კონფლიქტის გარემოებებისა და მიზეზების გამომძიებელი კომისიის შექმნის შესახებ, 1989 წლის 31 ივლისი.         
საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის, აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის, აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 10 ოქტომბერი.         
აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 10 ოქტომბერი.         
1990
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ჯგუფის წინადადება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მოწვევის შესახებ, 1990 წლის 26 ივნისი.         
1991
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიერ 1991 წლის 29 იანვარს მიღებული ზოგიეთი კანონისა და დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 7 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 7 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის თებერვლის დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 13 თებერვალი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის შინაგანი ჯარის–ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრკ გენერალური პროკურორის ამხ. ნ. ს. ტრუბინისადმი მიმართვის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი.         
მიმართვა აფხაზეთის მოსახლეობისადმი აფხაზეთში 1989 წლის 15–16 ივლისს მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების ორი წლისთავის წინ, 1991 წლის 9 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 16 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 20 ივლისი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში ფულად–საკრედიტო რეგულირების შესახებ და სხვა საქართველოს რესპუბლიკის კანონების თაობაზე, 1991 წლის 30 აგვისტო.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ზოგიერთი აქტის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკური საბაჟო სამსახურის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში სამობილიზაციო რეზერვების მდგომარეობისა და ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ნაწილების, სასაზღვრო და სხვა ძალების დაწესებულებათა დისლოკაციისა და მათი ფუნქციონირების წესებში ცვლილებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უმარლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამხედრო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოოდინაციის დროებითი საბჭოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი.         
1992
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 13 იანვარი.         
აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ ტერიტორიაზე მართლწესრიგისა და კანონიერების უზრუნველყოფის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ, 1992 წლის 20 იანვარი         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სოხუმის ბუნების დაცვისა და ტრანსპორტის პროკურატურების აფხაზეთის პროკურორისადმი გადაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის იურისდიქციაში რესპუბლიკის პროკურატურის და შსს ორგანოების გადაყვანის შესახებ, 1992 წლის 24 იანვარი.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან არსებული საჯარისო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოორდინაციისადა დაქვემდებარების დროებითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ. დებულება, 1992 წლის 13 თებერვალი.         
აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის კომისარიატების დაქვემდებარების შესახებ, 1992 წლის 25 თებერვალი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დადგენილება სამხედრო ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის შსს სისტემაში ხელმძღვანელი კადრების დანიშვნის წესის შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების უშიშროების სამსახურის შექმნის და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ, 1992 წლის 17 მარტი.         
სამხედრო ფიცი. დამტკიცებულია აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1992 წლის 17 მარტის დადგენილებით         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ჩაწერის დროებითი წესის შესახებ, 1992 წლის 24 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და კანონის დაცვის შესახებ, 1992 წლის 31 მარტი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის შესახებ, 1992 წლის 31 მარტი.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება მოქალაქეთა სურვილის მიხედვით მათი გვარისა და ეროვნული კუთვნილების შესახებ ჩანაწერში ცვლილებების შეტანის ნებართვის შესახებ, 1992 წლის 26 მაისი.         
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. სოხუმში დაშლილი 68087 სამხედრო ნაწილის ქონების აფხაზეთის რესპუბლიკის საკუთრებად გამოცხადების შესახებ, 1992 წლის 28 მაისი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ზრდასრული მოსახლეობის მობილიზაციისა და აფხაზეთის შინაგანი ჯარის პოლკისათვის იარაღის გაცემის შესახებ, 1992 წლის 14 აგვისტო.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება, 1992 წლის 16 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება, 1992 წლის 16 სექტემბერი.         
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნების ჩატარების შესახებ, 1992 წლის 21 სექტემბერი.         
1993
აფხაზეთის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის განცხადება, 1993 წლის 8 სექტემბერი.         
    ვებპორტალის შექმნა
  დააფინანსა (2005 წ.)
  ევროკომისიის დელეგაციამ
  საქართველოსა და სომხეთში
    ვებგვერდის განახლება
  (2008 წ.) დააფინანსა
  ეუთოს მისიამ   საქართველოში
  ვებგვერდის ბოლო განახლება
(2011 წ.) დააფინანსა ფონდმა
"ღია საზოგადოება - საქართველო"  
  
   Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia გრანტი #HE-22-239.
© Copyright 2006 RRC
ყველა უფლება დაცულია
ბოლო ცვლილება - 2011 წლის ოქტომბერი
29415